Technologie

Witryna front biurowca

Linia sortowania wstępnego składa się z przenośników taśmowych i stanowisk sortowania ręcznego. Celem sortowania wstępnego  jest  usunięcie elementów  niebezpiecznych  oraz  podział  masy  elektroodpadów  na  odpowiednie grupy sprzętu i w zależności od rodzaju sprzętu przekazanie na odpowiednie linie technologiczne.

Linia do przetwarzania sprzętu chłodniczego składa się z młynów rozdrabniajacych typu "shredder", instalacji do odzysku gazów chłodniczych, separatorów magnetycznych oraz wirowo-prądowych, instalacji odpylającej, elektrycznych linii transmisyjnych, oraz szeregu elementów transportujących. Odpowiednie zestawienie wspomnianych urządzeń umożliwia precyzyjną selekcję poszczególnych metali, tworzyw sztucznych, pianki PUR oraz całkowite usunięcie i zabezpieczenie szkodliwego freonu.  Gwarantuje ona maksymalną ochronę środowiska przed przedostaniem się do niego szkodliwych czynników. Praca linii jest stale nadzorowana dzięki zastosowanemu systemowi informatycznemu. 

Linia do przetwarzania wielkogabarytowych urządzeń (LDA) pralek, zmywarek, oraz małego sprzętu (SDA) AGD/RTV. W fazie wstępnej procesu następuje wyodrębnienie elementów niebezpiecznych takich jak: kondensatory, akumulatory, baterie, czujniki rtęciowe, elementy zawierające beryl, chrom, kadm, fosfor, beton, drewno oraz folię. Następnie urządzenia poddawane są rozdrobnieniu i machanicznej separacji, gdzie odzyskiwane są materiały takie jak: Fe, Al, Cu, tworzywa  sztuczne. Powstałe  surowce,  dzięki  swojej  czystości  sięgającej  aż 99%, trafiają  bezpośrednio  do  hut,  odlewni oraz zakładów produkcyjnych.

Linia demontażu ekranów CRT (kineskopowych), LCD (ciekłokrystalicznych) składa się z maszyn do rozcinania szkła kineskopowego z wbudowanymi filtrami do odsysania szkodliwego luminoforu. Na stanowiskach demontażu mechaniczno-ręcznego dokonywane jast obróbka monitorów LCD, z których usuwane są świetlówki zawiarające szkodliwą rtęć oraz inne elementy zawierające niebezpieczne pierwiastki. Proces realizowany na linii demontażu pozwala na zabezpieczenie substancji niebezpiecznych oraz zagospodarowanie surowców.

Linia do recyklingu tworzyw  Linia umożliwia odseparowanie poszczególnych rodzajów tworzyw oraz usuwanie zanieczyszczeń w postaci minerałów, metali, drewna czy gumy. Tworzywa powstające w trakcie procesu znajdują zastosownie w wielu gałęziach przemysłu np: automotive, czy produkcja elementów używanych w budownictwie.
 

Wpisy


Przykładowe logotypy