Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
pon - pt 8:00 do 16:00 (biuro)
EN DE CN
Fundacja Zaraz Wracam

O Fundacji

Fundacja „Zaraz wracam” wywodzi się bezpośrednio z Fundacji „Stary Las”, która została założona 12 lipca 2007 roku. Kontynuuje jej idee i założenia, które skupiały się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu.

„Zaraz wracam” jest organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej oraz propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie.

“Jesteśmy entuzjastami podejścia circular economy – gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomii ekologicznej.”

Podejmowane przez Fundację działania opierają się o:

  1. Zwiększanie świadomości społecznej w obszarze oddziaływania człowieka na środowisko.
  2. Edukację w zakresie minimalizowania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko oraz skutków tego oddziaływania.
  3. Poszerzanie wiedzy o procesach recyklingu różnego typu materiałów.
  4. Promowanie ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z procesów recyklingu.
  5. Organizowanie oraz wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw o charakterze proekologicznym.
  6. Propagowanie idei recyklingu oraz circular economy.

Fundacja „Zaraz wracam” jest współorganizatorem, wraz z Elektrorecykling oraz RLG Polska corocznej akcji ODN@WIAMY.

Zobacz więcej o Fundacji
Zobacz więcej o akcji ODN@WIAMY