Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
pon - pt 8:00 do 16:00 (biuro)
EN DE CN
Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Elektrorecykling S.A. będąca liderem wśród zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, a tym samym rolę, jaką odgrywa w systemie przetwarzania odpadów, stawia przed sobą cel – ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytego sprzętu oraz prowadzonej działalności na środowisko, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów i pozostałych zainteresowanych stron.

Wymienione cele będą realizowane poprzez stopniowe zwiększanie zakresu i skali prowadzonej działalności, podnoszenie jakości usług, z równoczesną dbałością o środowisko w ramach prowadzonych procesów.

Zarząd Elektrorecykling S.A. zobowiązuje się do:

Jeżeli macie jakieś uwagi piszcie śmiało
e-mail: info@elektrorecykling.pl