PSZOKi i Inni zbierający

Punktom Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewniamy ofertę skrojoną na indywidualne potrzeby. Zapewniamy odbiór odpadów z wszystkich grup i rodzajów ZSEiE oraz w bardzo szerokim zakresie logistycznym (od 150 kg do 24 ton jednorazowo). Podmiotom generującym znaczne ilości odpadów zapewniamy pojemniki (kosze metalowe) do gromadzenia odpadów.
 
Firmą komunalnym proponujemy współpracę w zakresie
 
  • odbioru zuzytego sprzętu elektrycznego elektronicznego na warunkach ustalanych indywidualnie 
  • płatnych usług w zakresie zbiórek zużytego sprzętu na terenech miast i gmin

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z działem logistyki.

Wpisy


Przykładowe logotypy