POIR 4.1.4

baner 
Elektrorecykling Polska Sp. z o.o., wraz z Politechniką Poznańską oraz Ecoprotech Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Cel projektu: opracowanie grupy nisko-emisyjnych kotłów grzewczych na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej, które będą cechowały się niską emisją zanieczyszczeń oraz wysoką sprawnością energetyczną.

Planowane efekty: prototyp niskoemisyjnego kotła grzewczego z możliwością wykorzystania energii odpadowej.

Wartość projektu: 5 410 711,80 zł

Dofinansowanie: 4 477 192,20 zł (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w tym dla Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.: 687 052,08 zł

STRONA PROJEKTU
 
Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy materiałów i narzędzi do budowy prototypu pieca.
 
Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1251275
Opublikowane: 24-06-2020
Termin składania ofert: do 01-07-2020

Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Zapytanie ofertowe

Wybór dostawcy: W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym informujemy, że wybrano dostawcę materiałów i narzędzi do budowy prototypu pieca.  Najlepszą ofertę złożyła firma METAL-PLAZM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pniewach, ul. Mikołaja Kopernika 3, 62-045 Pniewy. Wyboru dostawcy dokonano w oparciu o następujące kryteria: cena brutto.
 

Wpisy


Przykładowe logotypy