Ogólne zasady odbioru

Odbiór elektrodpadów odbywa się według poniższego schematu:
 

  1. przyjęcie zlecenia odbioru (telefon / e-mail / formularz) - wymagane jest podanie podstawowych informacji tj. rodzaj i masa odpadu, dane adresowe oraz dane osoby kontaktowej,
  2. ustalenie warunków odbioru (cena / koszt usługi / koszt transportu) - przesłanie zdjęć poglądowych odpadów ułatwia wycenę i dobór odpowiedniego środka transportu,
  3. ustalenie terminu realizacji - istnieje możliwość odbioru odpadów transportem Elektrorecykling lub dostarczenia odpadów we własnym zakresie – przy drugiej opcji wymagana jest awizacja z 24 godzinnym wyprzedzeniem,
  4. realizacja odbioru / dostawy - pojazdy Elektrorecykling są wyposażone w wagi elektroniczne, co pozwala na ustalenie masy odpadów w miejscu odbioru
  5. wystawienie kart przekazania odpadów (KPO) oraz innych dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów / realizację usługi.


UWAGA!
Przekazywany sprzęt powinien być kompletny. Demontaż zużytego sprzętu we własnym zakresie, poza zakładem przetwarzania, jest zabroniony i podlega karze grzywny.

Wpisy


Przykładowe logotypy