Na czym polega elektrorecykling

Sortowanie.

Elektroodpady, które trafiają do zakładu przetwarzania rzadko są posortowane, jest to raczej bezładna sterta śmieci. Po rozładunku odpad taki musi trafić do sortowni, gdzie jest dzielony na grupy, dzięki czemu trafia na właściwą linię technologiczną. Sortowanie wstępne jest bardzo istotne zarówno ze względów środowiskowych jak i ekonomicznych. Sposób przetwarzania różnego rodzaju sprzętu jest dostosowany do zawartości substancji niebezpiecznych, które należy unieszkodliwić oraz do rodzaju surowców, które można z takiego sprzętu odzyskać.

linia sortowania

Przetwarzanie elektroodpadów.

Najczęściej stosowaną metodą przetwarzania elektroodpadów jest obróbka mechaniczna. Zanim jednak zużyty sprzęt trafi na linię technologiczną musi zostać odpowiednio przygotowany.
W pierwszej kolejności należy usunąć i zabezpieczyć substancje niebezpieczne. Następnie należy zdemontować elementy, które mogłyby uszkodzić linię technologiczną. Tak przygotowany sprzęt trafia do instalacji rozdrabniających. Zmielony materiał jest transportowany przenośnikami taśmowymi do kolejnych separatorów, które wyodrębniają poszczególne frakcje materiałowe takie jak: stal, metale nieżelazne, tworzywo. Odzyskany surowiec trafia następnie do końcowego recyklera, w celu przygotowania materiału do kolejnych cykli produkcyjnych.

linia lodówkowa 1

Wpisy


Przykładowe logotypy