Korzyści dla środowiska

Recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska. Pod pojęciem recyklingu rozumie się odzysk w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym.

Celem recyklingu jest ochrona środowiska poprzez:
  • ograniczenie zużycia zasobów surowców naturalnych
  • zmniejszenie ilości odpadów
 
Należy również wspomnieć o aspektach ekonomicznych recyklingu. Wykorzystanie w procesach produkcyjnych materiałów pochodzących z recyklingu znacznie obniża koszty produkcji. Korzyści z wdrażania programów recyklingowych są również związane ze zredukowanymi kosztami składowania odpadów. Przeprowadzone badania wykazały, że recykling jest najefektywniejszą metodą pozbywania się odpadów. Dodatkowe korzyści leżą w tym co ekonomiści nazywają nieocenionymi kosztami i korzyściami. Przykłady dotyczą zredukowanych niebezpiecznych odpadów wymywanych ze składowisk odpadów, zredukowanego zużycia energii, zredukowania odpadów i konsumpcji, oraz redukcji szkodliwej dla środowiska aktywności górnictwa.

W efekcie przetwarzania elektroodpadów w Elektrorecykling Sp. z o.o. odzyskiwane są surowce takie jak:
  • złom stalowy
  • metale nieżelazne (miedź, aluminium, mosiądz)
  • tworzywa sztuczne (PS, ABS, PE, PP, PMMA, PC/ABS, POM, PCV i inne)
Poziom czystości i jednorodności odzyskiwanych surowców daje możliwość użycia ich w kolejnych procesach produkcyjnych.

Wpisy


Przykładowe logotypy