Certyfikaty norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015

W październiku 2017 roku spółce Elektrorecykling Sp. z o.o. przyznano certyfikaty
potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015 
i systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001:2015
 
Wdrożenie systemów jest konsekwencją realizacji przyjętej Polityki jakości i środowiska.

Przykładowe logotypy