Organizacje Odzysku ZSEiE

Zapraszamy do współpracy Organizacje Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego które mają obowiązek wobec producentów i wprowadzających określony w ustawie z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Organizacjom Odzysku zapewniamy współpracę w zakresie zbiorki oraz przetworzenia zseie z grup I, II, III, IV, V, VI, VII.

Zapraszamy do współpracy.

Wpisy


Przykładowe logotypy