Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
pon - pt 8:00 do 16:00 (biuro)
EN DE
Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych. UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Elektrorecykling S.A. z siedzibą w Sękowie 59, 64-300 Nowy Tomyśl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po tym czasie, przez okres aż do przedawnienia roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji Umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.