Udział Prezesa Elektrorecykling w Konferencji Recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

W dniu 13 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się XI edycja Konferencji „Recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego” organizowana przez firmę Abrys wspólnie z CECED Polska -związkiem pracodawców reprezentującym największe firmy wprowadzające branży AGD. Spotkanie to jest największym wydarzeniem w branży elektroodpadowej w Polsce oraz jedyną konferencją skupiającą wszystkich uczestników z rynku elektroodpadów.

Corocznie spotkanie gromadzi wszystkie podmioty uczestniczące w rynku elektroodpadów, od producentów, poprzez sprzedawców, po firmy zbierające i przetwarzające odpady, samorządy, administrację państwową oraz świat nauki, co przekłada się na wysoki poziom merytoryczny zarówno referatów, jak i dyskusji, które są nieodzownym elementem organizowanych przez nas spotkań.IMG_3182IMG_3118IMG_3248Tegoroczna tematyka skupiła się przede wszystkim na nowej ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688), która weszła w życie z początkiem roku 2016. Do duskusji na temat nowej ustawy zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Krajowej Izby Gospodarczej, Samsung Electronics Polska, ElektroEko Organizacja Odzysku, a także Prezes Elektrorecykling Sp. z o.o. Bartosz Kubicki.Współpracujemy