PSZOKi i Inni zbierający

Punktom Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zapewniamy ofertę skrojoną na indywidualne potrzeby. Zapewniamy odbiór odpadów z wszystkim grup i rodzajów ZSEiE oraz w bardzo szerokim zakresie logistycznym (od 150 kg do 24 ton jednorazowo). Naszych partnerów wyposażamy w pojemniki do gromadzenia baterii oraz zużytych źródeł światła. Podmiotom generującym znaczne ilości odpadów zapewniamy pojemniki (kosze metalowe) do gromadzenia odpadów.
 
Firmą komunalnym proponujemy współpracę w zakresie
 
  • odbioru zuzytego sprzętu elektrycznego elektronicznego na warunkach ustalanych indywidualnie 
  • płatnych usług w zakresie zbiórek zużytego sprzętu na terenech miast i gmin

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z działem logistyki.

Aktualności


Współpracujemy