POIR 3.2.2

940_626_fit_original_99_bvrcgy
„Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu wielkogabarytowych odpadów elektrycznych o wielomateriałowych, wielowarstwowych i wielokompozytowych właściwościach, zwłaszcza lodówek”.

Zapytanie ofertowe sporządzono w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój, Działanie Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Dotyczy: dostawa linii technologicznej do przetwarzania lodówek i produkcji płyt termoizolacyjnych.

Zapytanie ofertowe - dostawa linii technologicznej
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Aktualności


Współpracujemy