Decyzje i pozwolenia

Nr BDO
Oświadczenie ws. art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Pozwolenie sektorowe - zbieranie i ręczny demontaż zużytego sprzętu
Pozwolenie sektorowe - zbieranie i ręczny demontaż zużytego sprzętu - zmiana 2018
Pozwolenie sektorowe - linia do przetwarzania małego sprzętu AGD
Pozwolenie sektorowe - linia do przetwarzania małego sprzętu AGD - zmiana 2017
Pozwolenie sektorowe - demontaż i przetwarzanie zsee oraz przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych (Kolejowa)
Pozwolenie sektorowe - demontaż i przetwarzanie zsee oraz przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych - zmiana 2017 (Kolejowa)
Pozwolenie sektorowe - demontaż i przetwarzanie zsee oraz przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych - zmiana 2021 (Kolejowa)
Pozwolenie zintegrowane - linia do przetwarzania sprzętu chłodniczego
Pozwolenie zintegrowane - linia do przetwarzania sprzetu chłodniczego - zmiana 2017
Pozwolenie zintegrowane - linia do przetwarzania sprzętu chłodniczego - zmiana 2022
Pozwolenie sektorowe - decyzja na przetwarzanie ZSEIE w Radzionkowie
Pozwolenie sektorowe - decyzja na przetwarzanie ZSEIE w Radzionkowie - Zmiana
Pozwolenie sektorowe - zbieranie zużytego sprzętu w Radzionkowie
Elektrorecykling Polska - pozwolenie na przetwarzanie tworzyw sztucznych
Elektrorecykling Polska - pozwolenie na przetwarzanie tworzyw sztucznych - Zmiana
Elektrorecykling Polska - pozwolenie na przetwarzanie tworzyw sztucznych – Zmiana II
Elektrorecykling Polska - pozwolenie na przetwarzanie tworzyw sztucznych Brójce 

Wpisy


Przykładowe logotypy