Certyfikaty

W 2017 roku spółce Elektrorecykling S.A. przyznano certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015 i systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001:2015
Wdrożenie systemów jest konsekwencją realizacji przyjętej Polityki jakości i środowiska.

ISO 9001:2015 PL
ISO 9001:2015 EN
ISO 14001:2015 PL
ISO 14001:2015 EN
 

Wpisy


Przykładowe logotypy